LUCIE MATYÁŠOVÁ

Na křídlech hlasu

Víkendová dílna Oslav své bytí zpěvem 23.-24.3.

Sebepoznávací a seberozvojová hlasová dílna inspirovaná brazilskou lektorkou Komalou de Amorim a její prací s energetickými centry. Práce s hlasem v tématech jednotlivých čaker! Od hlubokého uzemnění po zvuk vaší…

„Práce s hlasem – radost a cesta k nekonečnému bohatství svého já.“

Hlas a zpěv – má láska

Proč hlas?
Hlas je pro mě nejbližší prostředek, skrze který můžeme hledat a tvořivě vyjadřovat naši podstatu. Podstatu, která je proměnlivá, někdy komplikovaná, úžasně bohatá a pestrá. Náš hlas a zpěv nás mohou dovést k hlubšímu kontaktu se sebou samými, s našimi zdroji, s našimi emocemi, s našimi dary a stíny! Skrze zvuk, zpěv a vibrace v těle mohou různé naše aspekty dostat větší prostor pro vyjádření, a tedy i pro naše pochopení a přijetí.
 
A proč zpěv?
Především ten společný je pro mě spolehlivým zdrojem radosti a pocitu hluboké sounáležitosti s ostatními lidmi. Vzájemné prolnutí lidských hlasů mi otevírá srdce, naplňuje potřebu tvořit něco krásného a potřebu uplatnit svoji jedinečnost ve větší síle a rozmanitosti celku.
Ve své práci chci přinášet možnost zpívat všem lidem, kteří zpívat chtějí. Mým záměrem je osvobodit vás od případných přesvědčení, že zpívat neumíte nebo nemůžete. Přeji si zprostředkovat vám radost z vašeho zpěvu, z jedinečnosti vašeho hlasu a ze souznění s ostatními.

Možnosti setkání

Hlasoznění – pravidelné lekce

Pravidelná hlasová a pěvecká setkání od září do června 1x za 14 dní ve stabilní skupině, každá lekce zahrnuje jak práci s hlasem, tak zpěv písní.

Skupinové lekce

Stanete se součástí kompaktní skupiny, ve které budete moci objevovat a rozvíjet svůj hlas dlouhodobě. Bezpečné prostředí a známá skupina lidí vás podpoří ve vaší odvaze, kreativitě a hravosti. Pravidelným kontaktem s vaším hlasem získáte důkladnější pochopení, jaké přínosy na různých úrovních pro vás tato práce má. Písně, které se na lekcích společně naučíme, se stanou součástí interního repertoáru naší skupiny.

Co tě čeká?

V první polovině lekce se věnujeme především sami sobě skrze hlas. Rezonancemi postupujeme po jednotlivých energetických centrech v našem těle a setkáváme se s rozličnými „kvalitami“ našeho hlasu. Poznáváme, jak se můžeme hlasem uzemnit a zakořenit (1. čakra), jak můžeme v těle potkávat naše hluboké emoce a otevřeně je „vyzvučet“ (2. čakra), jak si dovolit nechat svůj hlas sebevědomě a zářivě zaznít v prostoru (3. čakra), jak vyzpívat jemnost, sílu i zranitelnost našeho srdce (4. čakra), jak být hlasově svobodní, hraví a kreativní (5. čakra) atd.
Druhá polovina lekce je věnována zpěvu. Učíme se převážně vícehlasé písně z našich krajů, africké polyfonní písně, lidové či silové písně z různých končin a kultur. Písničky si osvojujeme především poslechem a opakováním, tedy tradičním orálním způsobem. Snažíme se najít pro každou píseň její nejlepší vyznění, i to, jak rezonuje s námi osobně.

Pěvecké a hlasové dílny

Jednorázové hlasové a pěvecké dílny, tematicky různě zaměřené, otevřené pro všechny zájemce. Aktuální dílny vypsané na webu a fb. Těším se na tebe.

Tematická dílna

Jednou za čas pořádám dílnu, na které se můžete pověnovat vašemu hlasu intenzivně po několik hodin a mít tak se svým hlasem koncentrovaný zážitek. Dílny bývají tematicky zaměřené – můžete si vyzkoušet například zpěv vícehlasých písní, práci s hlasem v jednotlivých čakrách, intuitivní zpívání, improvizované jamování v kruhu, nebo tematicky různě namixované dílny.

Voicing a individuální setkání

Stanu se vaším osobním průvodcem na cestě k záměru, který se svým hlasem máte právě vy. Setkání jsou šitá na míru vašim přáním a podporují vás ve vašem osobitém procesu při práci s hlasem.

Individuální setkání

Chcete-li osobní a na vaše potřeby zacílenou práci s hlasem, potom nabízím individuální setkání a techniku voicingu. Budeme pracovat s vaší vlastní zakázkou ohledně vašeho hlasu. Můžeme se skrze hlas zaměřit na témata jednotlivých  energetických center – uzemnění, emoce, síla a průraznost, jemnost hlasu atd. Můžeme hledat hlasem vaše vnitřní zdroje a využít hlas jako nástroj pro vaši regeneraci. Můžeme využít bezpečný prostor sezení a nechat skrze váš hlas naplno vyjít ven a vyzpívat nejrůznější emoce, které si nemůžete z různých důvodů dovolit pustit jinde – váš vztek, vaši bolest, radost, sílu. Můžeme nechat vzniknout z vašeho aktuálního příběhu jedinečnou píseň, která vás bude nějaký čas provázet vaším životem.  Můžeme se vydat na cestu intuitivního zpěvu a dopřát si tak hluboký, osvěžující a léčivý kontakt se sebou samými.

Co tě čeká?

Domluvíme se, jakým směrem byste se chtěli při práci s hlasem vydat. Budeme vycházet z vašich možností, a pokusíme se zároveň postupně rozšiřovat jejich hranice. Můžeme vyzkoušet různé techniky a společně poznávat, které jsou vám blízké. Váš hlas, jeho rezonance a vaše vnímání hlasu v těle pro nás budou nejdůležitějšími společníky, kteří nás na cestě povedou. Poznáte, jak můžete vlastní hlas využít pro vaše nejrůznější potřeby. Mohu vám tak pomoci vykročit a postupně vás provést na dobrodružné, tvořivé a léčivé cestě vašeho hlasu!

Kdo už kurz zažil?

Vendy

Dílna Na křídlech hlasu mi přinesla mnohé poznání o souvislostech našeho hlasu s našimi energetickými centry, neboli čakrami, o nichž jsem do té doby příliš netušila. Lucka mě nadchla jak svým přístupem k jednotlivým cvičením, tak především schopností vytvořit prostředí natolik bezpečné, že jsme se nemusely bát prožít a sdílet jakékoliv emoce, které se v průběhu objevily.

Bohďa

Celodenní workshop Na křídlech hlasu mi přinesl spoustu intenzivních prožitků a možnost koupat se v kráse a společné síle našich hlasů. Lucka nás celým dnem provázela s hravostí, empatií, jemným pobízením k respektu sebe sama – vlastních hranic a aktuálního prožívání, velmi přirozeně vytvořila od začátku bezpečné, přijímající prostředí, kde bylo dobře. Objevná pro mě byla jak část, v níž jsme pracovaly s energetickými centry v těle a pozorováním, co se děje vevnitř, tak magické vícehlasy v odpolední části. Odnesla jsem si „těšení“, až někde z kopce přivítám jaro jak Ronja, dcera loupežníka pořádným jarním pokřikem od bránice i od srdce a vděčnost za možnost strávit den ve vyživující společnosti krásných žen. Díky! Bohďa

Radka

Hlasoznění  bylo pro mě hlavně  znovuobjevování mého hlasu. Lucčino nenápadné, hravé a zároveň důsledné vedení způsobilo, že jsem postupně odhodila stud, trému a uvolnila se. Dostavila se radost, energie a já odcházela z lekce šťastná a s melodií na rtech. Lucka mě přesvědčila, že každý může zpívat, důležité je si to prostě jen  DOVOLIT. 
Radka 

Bezpečné a podporující prostředí

Když se cítíte dobře, bezpečně a přijati okolím, může růst vaše odvaha a kreativita při zkoumání a otevírání nových možností sebevyjádření skrze váš hlas a zpěv

Hlas jako prostředek sebepéče a sebepoznání ​

Hlas se pro nás stává nástrojem, který nám umožňuje lépe se napojit na sebe samé.  Hlasem také můžeme dopřát pozornost různým částem svého já a skrze vibrace zvuku a zpěv dát těmto aspektům prostor k vyjádření.

​Zpěv pro každého

Všichni můžeme zpívat! Ať jsou vaše možnosti jakékoli, vždy se mohou postupně rozšiřovat. Mým záměrem je dopřát vám pocit rostoucí volnosti vašeho hlasového sebevyjádření.

Co je pro mě důležité?

Propojme se

Chceš prožít a nechat rozezvučet svůj hlas? Vydejme se společně na cestu.

luckamat@seznam.cz
+ 420 605 128 439

    Přejít nahoru